KP PSP Nowa Sól
KP PSP Nowa Sól
BIP KP PSP Nowa Sól
112 dla dzieci
Porady
Kalendarz zmianowy


Legenda  Legenda
Losowe zdjęcie
Gry strażackie online
Serwis ratownictwa
Portal strażaków
Zaświadczenia o zdarzeniach
Zaświadczenia o zdarzeniach

Zaświadczenia o zdarzeniach


Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli wydaje pisemne zaświadczenia dotyczące potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach tutejszej komendy i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Nowej Soli.

W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ul. gen. S „Grot” Roweckiego 11 pisemny wniosek zgodnie z zmieszczoną instrukcją i dołączyć do niego potwierdzoną z oryginałem kopię opłaty skarbowej.

Jednocześnie informujemy, że powyższe wymagania nie wykluczają uzyskania nieodpłatnych informacji dotyczących tych zdarzeń i ich okoliczności np. poprzez zapoznanie się uprawnionego pracownika /osoby zainteresowanej/ z dokumentami w danej sprawie, udostępnionymi do wglądu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.